Team building - (budowa zespołu)

Co to takiego? To wszelkiego rodzaju formy integracji, sprawiające, że poszczególni jego członkowie wzajemnie poznają swoje mocne i słabe strony.

Dostosowując zajęcia do potrzeb klienta możemy łączyć ze sobą elementy różnych modułów oraz szkolenia te wplatać w scenariusze, zawierające inne formy aktywności, np. quady, strzelanie, paintball, konkurencje linowe itp.

Tematyka szkoleń:

Moduł integracyjny
Dobrze działający się zespół to podstawa każdego przedsięwzięcia. Jednak aby zespół funkcjonował optymalnie musi dobrze się znać i rozumieć. Szkolenia integracyjne to nie teoria ale aktywne poznawanie się nawzajem, szukanie wspólnych pasji i zainteresowań, a także możliwość sprawdzenia się w sytuacjach zadaniowych.
Gry i zabawy przygotowane zgodnie z potrzebami grupy nie tylko pomogą poznać się nowym zespołom, ale także wzmocnią więzi i zaangażowanie już istniejących zespołów. Zajęcia mogą być prowadzone zarówno w formie indoor, outdoor jak i mieszanej.
Czas trwania jak i sposób przeprowadzenia integracji jest elastyczny i pozwala dostosować tempo do dynamiki grupy, dzięki czemu w oderwaniu od biurka i komputera uczestnicy mogą odkryć zupełnie nowe oblicze swoich współpracowników.
Moduł komunikacji
Nawet zespół złożony z najlepszych na rynku ludzi, nie będzie efektywny jeżeli zabraknie w nim dobrego przepływu informacji i wzajemnego zrozumienia. Celem szkolenia jest doskonalenie efektywnej komunikacji wewnątrz grupy.
W jego trakcie uczestnicy poznają przeszkody i utrudnienia procesu komunikacji, rozwijają zdolności aktywnego słuchania i wyrażania poglądów, a całość zaprojektowana jest w sposób, który pozwala na osobiste doświadczenie przez uczestników różnych sposobów komunikacji, ich ćwiczenie i doskonalenie.
Czas trwania jak i sposób przeprowadzenia szkolenia jest elastyczny i może być przeprowadzony w formie indoor, outdoor jak i mieszanej.
Moduł z wyznaczania celów
Umiejętne wyznaczanie celów to umiejętność szczególnie ważna w biznesie, a może nawet najważniejsza. Sukces zaczyna się w głowie, ale droga od pomysłu do produktu nie jest prosta. Aby osiągnąć prawdziwy sukces, musi się na niego złożyć wiele codziennych, małych zwycięstw i osiągnięć.
Szkolenie z wyznaczania celów rozwija umiejętność stawiania celów ambitnych ale realnych, osadzonych w czasie i możliwych do zweryfikowania.
Te umiejętności, poparte praktyką w znaczny sposób ułatwią nie tylko codzienną pracę ale także wspomogą realizację osobistych pragnień niezależnie od zajmowanego stanowiska. Sugerowana forma prowadzenie szkolenia to forma indoor.
Szkolenia menedżerskie
Dobry menedżer to prawdziwy znawca osobowości. Szkolenia dla kadry zarządzającej to oferta doskonalenia własnych umiejętności przywódczych, jak np. komunikowania się, motywowania, wyznaczania celów, czy zarządzania czasem. Szkolenia te zaprojektowane są z myślą o praktycznym wykorzystaniu w codziennej pracy, opierają się więc na grach symulacyjnych i zabawach pozwalających uczestnikom na testowanie ich umiejętności menedżerskich oraz refleksję nad metodami własnej pracy.
Promocje i vouchery
Klub SUZUKI

WYCIECZKI KRAJOZNAWCZE

Już od września wycieczki krajoznawcze na quadach po terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego!


Czytaj więcej