Scenariusze indoor

Team building rozwija, pogłębia, ale przede wszystkim integruje i buduje zespół. Pomaga rozwiązywać problemy komunikacyjne w zespole i poprawić skuteczność jego działania poza murami biura. To rodzaj określonych w odpowiednim porządku i logicznie dobranych gier integracyjnych (terenowych, miejskich). W tego typu aktywności konieczny jest dobór odpowiednich i konkretnych ćwiczeń, tematyki dyskusji wraz z ich poziomem zaawansowania w zależności od tego co chcemy osiągnąć. Wspólne pokonywanie przeszkód, zaliczanie zadań kształtują umiejętności nawiązania kontaktu z ludźmi, budowania i utrzymywania długotrwałych relacji, rozumienia i akceptowania odmiennych zachowań.
W naszych propozycjach powyższe cele staramy się osiągnąć poprzez zabawę, zajęcia ruchowe i artystyczne, co może być świetnym przerywnikiem konferencji, wykładów i szkoleń.

ZAJECIA TEAMBUILDINGOWE INDOOR - PROPOZYCJE
CZAS TRWANIA: OK. 3 GODZIN

Liczba uczestników: 20-25 osób

TRENER: Grażyna Pazura

1. KREATYWNA WSPÓŁPRACA - ODKRYWANIE INDYWIDUALNYCH MOŻLIWOŚCI I POTENCJAŁU GRUPY

Formy i metody pracy: improwizacje, drama, psychodrama, scenki i gry interaktywne, wizualizacje, formy plastyczne (murale, postery itp.)

Cele:

2. DYNAMIKA GRUPY - WYŁONIENIE RÓL GRUPOWYCH JAKO EFEKTU ROZWOJU ZESPOŁU

Formy i metody pracy: improwizacje, drama, psychodrama, scenki i gry interaktywne, wizualizacje, formy plastyczne(murale, postery itp.)

Cele:

3. ZASADY DOBREJ KOMUNIKACJI W ZESPOLE

4. JAK ZAPANOWAĆ NAD STRESEM, ZANIM ON ZAPANUJE NAD NAMI?

  1. Fazy stresu: orientacja, mobilizacja, wyczerpanie.
  2. Syndrom wypalenia zawodowego.
  3. Utrudnienia, przeszkody i blokady w dążeniu do celów.
  4. Kontrola emocjonalna, psychiczne ?szczepienie? antystresowe i dobre samopoczucie.
  5. Sposoby opanowania stresu.
  6. Elementy zmienne i stałe w budowaniu nastrojów i emocji, autosugestia, pozytywne nastawienia.
  7. Trening relaksacyjny.
  8. Metoda kolorowych kapeluszy wg Edwarda de Bono ? jak je nosić i stosować w różnych sytuacjach, czyli panowanie nad własnymi emocjami.

Nasza trenerka: Grażyna Pazura ? absolwentka Podyplomowego Studium Terapii i Treningu Grupowego Uniwersytetu Warszawskiego, uczestniczka szkoleń z zakresu mediacji rodzinnej w Centrum Mediacji Partners Polska, psychoterapii behawioralno - poznawczej w Centrum Terapii Behawioralno-Poznawczej w Warszawie, treningów interpersonalnych .

Przez kilka lat współpracowała z mediami: Radiem dla Ciebie, Programem III Polskiego Radia, Radiostacją - wydawca audycji ?Urodzeni w czasie?.
Ma doświadczenie w pracy z grupami terapeutycznymi i rozwoju osobistego.
Prowadziła warsztaty psychoedukacyjne rozwijające kreatywność, potencjał osobisty uczestników, budujące pozytywne relacje i współpracę w grupie, skuteczną komunikację. Zajmowała się też rozwiązywaniem konfliktów grupowych i indywidualnych na drodze mediacji.
Prowadziła warsztaty dla dzieci i młodzieży. Tematyka zajęć to m.in.: ?Autoprezentacja czyli sztuka wywierania dobrego wrażenia na innych?, ?Pokonaj stres, zanim on dopadnie Ciebie? , ?Akademia Twórczych Inspiracji?.
W pracy stosuje metody aktywne: dramę, psychodramę, scenki interaktywne, gry symulacyjne , jak również relaksację, wizualizację.