Scenariusze indoor

Team building rozwija, pogłębia, ale przede wszystkim integruje i buduje zespół. Pomaga rozwiązywać problemy komunikacyjne w zespole i poprawić skuteczność jego działania poza murami biura. To rodzaj określonych w odpowiednim porządku i logicznie dobranych gier integracyjnych (terenowych, miejskich). W tego typu aktywności konieczny jest dobór odpowiednich i konkretnych ćwiczeń, tematyki dyskusji wraz z ich poziomem zaawansowania w zależności od tego co chcemy osiągnąć. Wspólne pokonywanie przeszkód, zaliczanie zadań kształtują umiejętności nawiązania kontaktu z ludźmi, budowania i utrzymywania długotrwałych relacji, rozumienia i akceptowania odmiennych zachowań.
W naszych propozycjach powyższe cele staramy się osiągnąć poprzez zabawę, zajęcia ruchowe i artystyczne, co może być świetnym przerywnikiem konferencji, wykładów i szkoleń.

ZAJECIA TEAMBUILDINGOWE INDOOR - PROPOZYCJE
CZAS TRWANIA: OK. 3 GODZIN

Liczba uczestników: 20-25 osób

TRENER: Grażyna Pazura

1. KREATYWNA WSPÓŁPRACA - ODKRYWANIE INDYWIDUALNYCH MOŻLIWOŚCI I POTENCJAŁU GRUPY

Formy i metody pracy: improwizacje, drama, psychodrama, scenki i gry interaktywne, wizualizacje, formy plastyczne (murale, postery itp.)

Cele:

 • budowanie atmosfery zaufania w grupie
 • zwiększenie stopnia spójności zespołu pracowników
 • poznanie własnych możliwości i ograniczeń w rozwoju
 • pobudzanie fantazji i umiejętności improwizowania
 • wzrost poczucia bezpieczeństwa w kontakcie ze współpracownikami
 • wspólne pokonywanie trudności i przeżywanie sukcesów
 • integracja grupy
 • usprawnienie komunikacji werbalnej i pozawerbalnej w grupie
 • ocena stopnia rozwoju grupy
 • kształtowanie postawy odpowiedzialności za zadanie grupowe
 • rozwój samopoznania i doświadczanie siebie z różnych perspektyw
 • zachęta do pokonywania stereotypów i schematów zachowań
 • kreowanie sytuacji umożliwiających promocję spontaniczności i ekspresji własnej osobowości
 • rozwój zadaniowego stylu pracy

2. DYNAMIKA GRUPY - WYŁONIENIE RÓL GRUPOWYCH JAKO EFEKTU ROZWOJU ZESPOŁU

Formy i metody pracy: improwizacje, drama, psychodrama, scenki i gry interaktywne, wizualizacje, formy plastyczne(murale, postery itp.)

Cele:

 • wyłonienie ról grupowych
 • doskonalenie zadaniowego stylu pracy
 • wzrost gotowości do podejmowania decyzji
 • rozwój inteligencji interpersonalnej i intra-personalnej
 • akceptowanie różnic indywidualnych jako bogactwa zespołu
 • kształtowanie umiejętności pracy w nowych zespołach
 • rozumienie konfliktu jako szansy na rozwój własny i grupowy
 • otwieranie się na nowe wyzwania
 • pokonywanie stereotypów i ograniczeń w myśleniu i działaniu
 • rozwój kreatywności i przełamywanie barier interpersonalnych
 • ujawnienie zakłóceń w komunikacji grupowej

3. ZASADY DOBREJ KOMUNIKACJI W ZESPOLE

 • Style komunikowania się, a style kierowania
 • Nieprawidłowości wynikające z nieefektywnej komunikacji
 • Techniki integracji i tworzenie atmosfery współpracy w zespole.
 • Jak udzielać informacji zwrotnej
 • Jak skutecznie przekazywać informacje ? formułowanie instrukcji, poleceń; precyzyjne formułowanie wypowiedzi
 • Aktywne słuchanie ? posługiwanie się parafrazą dla lepszego zrozumienia komunikowanych przez partnera treści
 • Pytania zachęcające do dialogu i przepływu informacji
 • Jakie są bariery w komunikacji i sposoby ich przezwyciężania
 • Radzenie sobie z tremą podczas publicznego występowania
 • Wskaźniki emocji na poziomie niewerbalnym, rola pierwszego wrażenia w procesie postrzegania
 • Zarządzanie przestrzenią w procesie komunikacji ? strefy dystansu, przestrzeń w komunikacji.

4. JAK ZAPANOWAĆ NAD STRESEM, ZANIM ON ZAPANUJE NAD NAMI?

 1. Fazy stresu: orientacja, mobilizacja, wyczerpanie.
 2. Syndrom wypalenia zawodowego.
 3. Utrudnienia, przeszkody i blokady w dążeniu do celów.
 4. Kontrola emocjonalna, psychiczne ?szczepienie? antystresowe i dobre samopoczucie.
 5. Sposoby opanowania stresu.
 6. Elementy zmienne i stałe w budowaniu nastrojów i emocji, autosugestia, pozytywne nastawienia.
 7. Trening relaksacyjny.
 8. Metoda kolorowych kapeluszy wg Edwarda de Bono ? jak je nosić i stosować w różnych sytuacjach, czyli panowanie nad własnymi emocjami.

Nasza trenerka: Grażyna Pazura ? absolwentka Podyplomowego Studium Terapii i Treningu Grupowego Uniwersytetu Warszawskiego, uczestniczka szkoleń z zakresu mediacji rodzinnej w Centrum Mediacji Partners Polska, psychoterapii behawioralno - poznawczej w Centrum Terapii Behawioralno-Poznawczej w Warszawie, treningów interpersonalnych .

Przez kilka lat współpracowała z mediami: Radiem dla Ciebie, Programem III Polskiego Radia, Radiostacją - wydawca audycji ?Urodzeni w czasie?.
Ma doświadczenie w pracy z grupami terapeutycznymi i rozwoju osobistego.
Prowadziła warsztaty psychoedukacyjne rozwijające kreatywność, potencjał osobisty uczestników, budujące pozytywne relacje i współpracę w grupie, skuteczną komunikację. Zajmowała się też rozwiązywaniem konfliktów grupowych i indywidualnych na drodze mediacji.
Prowadziła warsztaty dla dzieci i młodzieży. Tematyka zajęć to m.in.: ?Autoprezentacja czyli sztuka wywierania dobrego wrażenia na innych?, ?Pokonaj stres, zanim on dopadnie Ciebie? , ?Akademia Twórczych Inspiracji?.
W pracy stosuje metody aktywne: dramę, psychodramę, scenki interaktywne, gry symulacyjne , jak również relaksację, wizualizację.